UF 1: estructures i protocols de comunicacions industrials. 33 hores