CFGS Automatització i Robòtica Industrial
MP13. Projecte d'automatització i robòtica industrial