ATENCIÓ:

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ I ACTIVITATS PENDENTS:

Les persones que teniu activitats pendents d' aquesta UF1, ja sigui de l' RA1-RA2-RA3 o RA4, teniu temps fins el dia 22/5 per entregar-les. RA4 entregueu pel Moodle i la resta, m' ho envieu per correu. Qui no faci l' entrega, li quedarà suspès l' RA i anirà a JUNY.

Pel que fa els exàmens de recuperació del dia 22/5, la nota màxima a obtenir serà de 5, es a dir aprovat.