Mòdul Professional 8. Configuració d'instal·lacions calorífiques.
CFGM de Instal·lacions de Producció de Calor (CFPM IM20).
Obtenció: Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor.
Normativa: Títol LOE.
  • Reial Dedret 1792/2010, de 30 de decembre.
  • Decret ORDRE ENS/61/2016, de 17 de març.