Mòdul Professional 9. Xarxes Telemàtiques
Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
RD 883/2011, de 24 de juny.
Títol LOE