Mòdul Professional 3. Muntatge i manteniment d'equips de refrigeració comercial.
CFGM de Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30).
Obtenció: Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització.
Normativa: Títol LOE.
  • Reial Dedret 1792/2010, de 30 de decembre.
  • Decret ORDRE ENS/200/2015, de 15 de setembre.