UF1 Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions (33h)

UF2 Documentació tècnica de telecomunicacions (33h)