Mòdul Professional 9. Sistemes i circuits elèctrics. (132 hores)

UF3 - 22+2 hores

CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats