La UF2 treballa més els patrons principals i secundaris.

El material Teòric / pràctic es realitza a través del moodle i del material del departament tèxtil

L'alumne crearà els seus dossiers de patronatge manual i informàtic, amb els apunts rebuts i facilitats pel professor a les classes.