La UF1 treballa més els conceptes, lèxic professional i talles normalitzades com els processos d’obtenció de patrons base, equips, estris i eines.

El material Teòric / pràctic es realitza a través del moodle i del material del departament tèxtil

L'alumne crearà els seus dossiers de patronatge manual i informàtic, amb els apunts rebuts i facilitats pel professor a les classes.

La majoria de les activitats es treballaran amb mig grup.