Mòdul Professional 9. Sistemes i circuits elèctrics. (132 hores)

UF2 - 33+7 hores

CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats