Mòdul Professional 9. Sistemes i circuits elèctrics. (132 hores)

UF1 - 44+24 hores

CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats